Onderhoud en reparatie

Naast nieuwbouw bieden wij klanten ook reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan.

Denk hierbij aan werkzaamheden aan industriële installaties, conveyor systemen, leidingsystemen, ondersteuning aan technische diensten en werkplaatsen.

Indien nodig is dit mogelijk op basis van 24/7 om de invloed op uw productieproces tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld indien een storing optreedt.

Preventie bij productiebedrijven is zeer belangrijk, daarom bieden wij u de mogelijkheid onderhoudsmonteurs in te huren om uw productiemiddelen en installaties op peil te houden.

Onderhoudsklussen kunnen worden uitgevoerd op basis van regie of op basis van lumpsum, waardoor we uw organisatie kunnen “ontzorgen”. Eventueel fungeren wij als hoofdaannemer waarbij onze projectleiders en voormannen voor een volledige aansturing kunnen zorgen, m.b.t. equipement, materialen, onderaannemers, diensten derden en eigen organisatie.

Wij trachten uw TD zoveel mogelijk te ondersteunen en waar nodig aan te vullen ook ingeval van spoedeisende klussen.