Veiligheid beleidslijnen

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens ons kwaliteitssysteem en Vca**:

In het kader van het algemene ondernemersbeleid, d.w.z. het streven naar continuïteit en rentabiliteit, ziet de directie van De Poort bv het als haar taak een actief VGM-beleid te voeren en mensen, middelen en materiaal te beschermen.

We streven naar het terugdringen van menselijke activiteiten en handelingen die de arbeidsomstandigheden kunnen schaden. Het beleid is gericht op verbetering van de bedrijfsvoering door het hanteren van een VGM–veiligheidsbeheersysteem gebaseerd op de richtlijn VCA** 2008-05.1

Wij allen dragen zorg voor een voortdurende verbeteringen op VGM gebied. O.a. door motiveren, instrueren, controleren en stimuleren van al onze medewerkers. Kennisoverdracht op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu gebeurt d.m.v. scholing, cursus en diverse introducties door onze Vgm coördinator. Praktisch vertaalt zich dit verder in het houden van diverse toolboxmeetingen intern en extern over actuele onderwerpen, diverse project startwerkvergaderingen, werkplekinspecties enz. E.e.a. zorgt ervoor dat we op een veilige en verantwoorde wijze onze werkzaamheden kunnen verrichten.
Preventieve en evt., correctieve maatregelen zorgen er voor dat onze systemen goed blijven functioneren.